Pivoting Windshield for Kubota RTV520 / RTV500 / RTV400